GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP – CÔNG TY LUẬT TNHH MTV THƯƠNG – GIA LUẬT

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP – CÔNG TY LUẬT TNHH MTV THƯƠNG – GIA LUẬT

Công ty Luật Thương – Gia Luật là hãng luật nhiều kinh nghiệm, am hiểu pháp luật dân sự, hợp đồng, kinh doanh thương mại, đất đai, hôn nhân gia đình… Công ty Luật Thương – Gia Luật đã cung cấp dịch vụ tư vấn để giải quyết tranh chấp tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại, hợp đồng mua bán căn hộ, tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế, tranh chấp tài sản khi ly hôn, tranh chấp lao động… tại Thương – Gia Luật chúng tôi có cung  toàn diện các thủ tục pháp lý, đại diện khách hàng, chỉ định luật sư bảo vệ tại khách hàng tại toà án, trọng tài.

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến tranh chấp hợp đồng: Các hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước và quốc tế, các hợp đồng kinh doanh thương mại hợp tác trong nước và quốc tế.

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến tranh chấp hợp đồng lao động: Tranh chấp hợp đồng lao động, tranh chấp các vấn đề giải quyết các vấn đề liên quan đến kỷ luật lao động sa thải cho thôi việc.

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai: Tranh chấp hợp đồng mua bán chuyển nhượng đất, tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp thực hiện phân chia tài sản trên đất, tranh chấp hợp đồng đặt cọc, tranh chấp hợp đồng mua – bán căn hộ.

– Tư vấn và giải quyết các vấn đề tranh chấp liên quan đến hôn nhân gia đình: Giành quyền nuôi con, phân chia tài sản khi ly hôn, phân chia các khoản nợ khi ly hôn.

– Tư  vấn các vấn đề liên quan đến tranh chấp trong lĩnh vực thừa kế

– Tư vấn và giải quyết tranh chấp thành viên công ty, cổ đông, các nhà đầu tư công ty.