GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Thương – Gia Luật đồng hành và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong quá trình giải quyết các tranh chấp về dân sự (hợp đồng dân sự; quyền sở hữu tài sản; nhà đất; tranh chấp phát sinh từ các quan hệ cho vay, cho mượn, cho thuê, cho ở nhờ…; thừa kế; hôn nhân gia đình; lao động; bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; tranh chấp liên quan đến yêu cầu văn bản công chứng vô hiệu; tranh chấp liên quan đến việc đấu giá tài sản, cưỡng chế thi hành án; bồi thường thiệt hại…) và các tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại (tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức; tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ; tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại…). Thương – Gia Luật sẽ hỗ trợ Quý Khách hàng thông qua các dịch vụ:

  1. Đại diện cho khách hàng trong các hoạt động tiền tố tụng; 
  2. Tư vấn về nội dung và trình tự, thủ tục tiến hành việc khởi kiện để yêu cầu cơ quan tài phán giải quyết tranh chấp; 
  3. Tham gia tố tụng với tư cách là đại diện theo ủy quyền hoặc là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ; 
  4. Tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn thi hành án.