GÓI TƯ VẤN PL THƯỜNG XUYÊN

GÓI TƯ VẤN PL THƯỜNG XUYÊN

Trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp việc tránh được các rủi ro pháp lý có thể xảy ra trong quá trình kinh doanh, đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cũng như thực hiện đúng, cập nhật thường xuyên các quy định pháp luật là điều mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng hướng tới. Từ thực tế đó, nhằm đồng hành cùng Quý Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động để hỗ trợ hạn chế các rủi ro pháp lý, các gói Dịch Vụ Tư Vấn Pháp Luật Thường Xuyên của Thương – Gia Luật:

  1. Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, bao gồm các vấn đề về hoạt động đầu tư, lao động, hợp đồng, thủ tục pháp lý, cơ cấu quản lý và điều hành doanh nghiệp, tranh chấp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh và thương mại; 
  2. Thẩm tra pháp lý các văn bản giao dịch kinh doanh do Quý Doanh nghiệp soạn thảo hoặc tiến hành; hỗ trợ soạn thảo các hợp đồng, văn bản, tài liệu giao dịch;
  3. Đại diện hoặc cùng tham gia với tư cách là nhà tư vấn luật hoặc luật sư của Quý Doanh nghiệp trong các cuộc thảo luận, đàm phán kinh doanh;
  4. Tư vấn, thực hiện các thủ tục chuyển nhượng mua bán, chuyển đổi công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký nhãn hiệu, cấp giấy phép con hoặc thực hiện các thủ tục pháp lý riêng biệt tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền…
  5. Đại diện doanh nghiệp làm việc với cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước liên quan đến các vấn đề về pháp luật.
  6. Cập nhật, thông báo các quy định pháp lý mới ban hành có liên quan đến ngành nghề hoạt động của Doanh nghiệp;