HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam cần đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về lao động. Giấy phép lao động là một trong những giấy tờ rất quan trọng cho việc người lao động nước ngoài làm việc hợp pháp và lưu trú tại Việt Nam.

Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài

Điều kiện tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài

Theo quy định tại Điều 152 Bộ luật lao động 2019, điều kiện để tuyển dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Đối với những công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh, thì doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu trong nước được tuyển lao động là công dân nước ngoài vào làm

Trước khi tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài vào làm việc trên lãnh thổ Việt Nam, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng lao động thực hiện theo mẫu số 1 ban hành kèm theo thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH.

Điều kiện người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về lao động, như sau:

– Đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

– Có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, kinh nghiệm làm việc; có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế; (Khoản 2 Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP)

– Không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật Việt Nam;

– Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp không thuộc diện cấp Giấy phép lao động theo quy định tại Điều 154 Bộ luật lao động 2019.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động được pháp luật Việt Nam về lao động quy định chi tiết tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về “Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động”, bao gồm:

– Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP

– Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ hoặc giấy chứng nhận có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế

– Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp

– Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật và một số nghề, công việc theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP

– 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ

– Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật

– Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Lưu ý: Trừ văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động thì giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài là 01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật; dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trình tự, thủ tục xin cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc thì người sử dụng lao động, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Đặc biệt, đối với người lao động nước ngoài vào làm việc theo hình thức thực hiện hợp đồng lao động, sau khi được cấp giấy phép lao động thì phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản trước ngày dự kiến làm việc cho doanh nghiệp. Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu (Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực) tới cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép lao động đó.

Như vậy, hồ sơ, trình tự thủ tục cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã được chúng tôi chia sẻ chi tiết thông qua bài viết trên!