LAO ĐỘNG & BẢO HIỂM XÃ HỘI

LAO ĐỘNG & BẢO HIỂM XÃ HỘI

Nhân sự là vấn đề cốt lõi của tất cả các doanh nghiệp, việc xử lý các mối quan hệ tuyển dụng đóng vai trò quan trọng để doanh nghiệp đạt được các mục tiêu tài chính. Chỉ khi giải quyết hợp lý các mối quan hệ lao động, công ty mới có thể thu hút và giữ chân nhân tài, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Chúng tôi là đối tác thường xuyên của nhiều doanh nghiệp nhà nước và đã tư vấn thành công nhiều vụ việc về những vấn đề pháp lý liên quan đến pháp luật lao động như: Giải quyết tranh chấp lao động; Bảo hiểm xã hội cho người lao động; Quản lý nhân sự doanh nghiệp…

Hiểu được tầm quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý về Lao động & Bảo hiểm xã hội, đội ngũ luật sư, cố vấn chuyên môn với bề dày kinh nghiệm của Thương – Gia Luật sẽ đồng hành cùng Quý Khách hàng thông qua các dịch vụ tư vấn sau:

Tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp.

 1. Tư vấn mọi vấn đề về pháp luật lao động và các luật liên quan;
 2. Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động;
 3. Tư vấn khởi kiện vụ án lao động;
 4. Đại diện cho doanh nghiệp/người lao động tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp lao động.

Tư vấn về quản trị hành chính, nhân sự. 

 1. Tư vấn soạn thảo, ban hành, triển khai thực hiện nội quy, quy chế và các văn bản quản lý nội bộ doanh nghiệp;
 2. Tư vấn xây dựng cơ cấu tổ chức; chức năng nhiệm vụ các phòng ban; mô tả công việc, định biên nhân sự;
 3. Tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên; quy trình điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, kỷ luật v.v…;
 4. Tư vấn xây dựng cơ chế trả lương, thưởng và các chế độ cho người lao động;
 5. Tư vấn giải quyết các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp; an toàn, vệ sinh lao động, v.v…;
 6. Tư vấn tổ chức thực hiện công tác văn thư lưu trữ, soạn thảo văn bản, quản lý văn bản đi, đến…;
 7. Tư vấn về việc phổ biến, hướng dẫn các chế độ, chính sách, văn bản pháp luật;
 8. Tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp;
 9. Tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp;
 10. Tư vấn thực hiện các chính sách khác về lao động.

Tư vấn về pháp luật bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người lao động: 

 1. Tư vấn các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;
 2. Tư vấn quyền lợi của người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội;
 3. Tư vấn trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động;
 4. Tư vấn các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội một lần;
 5. Tư vấn các quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp;
 6. Tư vấn các quy định của pháp luật về chế độ thai sản;
 7. Tư vấn chế độ thai sản cho lao động nam có vợ sinh con;
 8. Tư vấn các quy định của pháp luật về quyền lợi hưởng chế độ ốm đau;
 9. Tư vấn quy trình, thủ tục hành chính về báo tăng, báo giảm lao động;
 10. Tư vấn, hướng dẫn sử dùng phần mềm điện tử (phần mềm kê khai bảo hiểm);
 11. Tư vấn về quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế;
 12. Tư vấn các bước cũng như hồ sơ, giấy tờ để hưởng bảo hiểm xã hội.