MUA BÁN & SÁP NHẬP (M&A)

MUA BÁN & SÁP NHẬP (M&A)

Hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) là hoạt động rất phổ biến của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài nhằm mục đích thực hiện chiến lược mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh. M&A đòi hỏi đơn vị tư vấn phải có đội ngũ luật sư tư vấn có trình độ cao, có kinh nghiệm trong việc xử lý các phát sinh phức tạp có liên quan tới pháp lý cũng như nhu cầu của các bên để thực hiện thành công thương vụ. Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu, đội ngũ chuyên gia tư vấn tài chính chuyên nghiệp và am hiểu thị trường, Thương – Gia Luật sẽ mang lại cho khách hàng những chiến lược M&A phù hợp, giảm thiểu rủi ro và hiệu quả nhất. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ sau:

  1. Tư vấn các qui định pháp luật và chính sách của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp M&A; 
  2. Hỗ trợ thẩm định pháp lý và thẩm định rủi ro của doanh nghiệp (về tài sản, thị trường, lao động, thuế, sở hữu trí tuệ, v.v…); 
  3. Tư vấn các vấn đề pháp lý trong quá trình thẩm định tài sản (đất đai, nhà xưởng, tài sản cố định và các tài sản khác) của doanh nghiệp M&A; 
  4. Hỗ trợ và tư vấn pháp lý trong quá trình đàm phán các điều kiện M&A; 
  5. Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc tái cấu trúc doanh nghiệp M&A (đất đai nhà xưởng, lao động và hợp đồng lao động, tài sản và quyền tài sản, thuế, hợp đồng và thanh lý hợp đồng,..); 
  6. Tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để xin các giấy phép, phê chuẩn và phê duyệt cần thiết liên quan đến quá trình M&A