Năm đối tượng được xem xét đề nghị nhập cảnh vào Việt Nam

Năm đối tượng được xem xét đề nghị nhập cảnh vào Việt Nam

Ngày 27/4/2021, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã ban hành hướng dẫn quản lý các trường hợp đề nghị nhập cảnh Việt Nam để phòng, chống Covid-19 kèm Công văn số 3440/CV-BCĐ.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các cơ quan có thẩm quyền thực hiện nghiêm việc xem xét phê duyệt các đối tượng xin nhập cảnh trong đó chú ý việc xác nhận, xác thực đối tượng nhập cảnh của các doanh nghiệp phải đảm bảo đúng đối tượng ưu tiên.

5 đối tượng được xem xét đề nghị nhập cảnh vào Việt Nam 5 đối tượng được xem xét đề nghị nhập cảnh vào Việt Nam (Ảnh minh họa)

Cụ thể, các đối tượng được xem xét đề nghị nhập cảnh vào Việt Nam được quy định cụ thể tại hướng dẫn ban hành kèm Công văn này gồm:

– Người nước ngoài là chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý kinh doanh, lao động kỹ thuật cao (chuyên gia) và thân nhân (bố, mẹ, vợ, chồng, con).

– Người nước ngoài nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và thân nhân (bố, mẹ, vợ, chồng, con).

– Học sinh, sinh viên nước ngoài học tập tại Việt Nam;

– Công dân Việt Nam gồm doanh nhân; trí thức; học sinh, sinh viên; người già; người đi thăm thân, du lịch hết hạn; lao động hết hạn hợp đồng; hết hạn học tập, bị kẹt ở nước ngoài; người ra nước ngoài khám, chữa bệnh; người hết hạn visa.

– Các trường hợp xin nhập cảnh mang tính nhân đạo và các trường hợp đặc biệt khác.

Lưu ý: Các trường hợp được xem xét nhập cảnh phải phù hợp với các đối tượng trên. Đồng thời, các trường hợp xin nhập cảnh mang tính nhân đạo, các trường hợp đặc biệt khác phải có ý kiến bằng văn bản của Thủ tướng Chính phủ hoặc Ban Chỉ đạo Quốc gia.

Nguồn: Luatvietnam.vn