NỢ CỦA NGƯỜI CHẾT ĐỂ LẠI, AI LÀ NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ TRẢ THAY?

NỢ CỦA NGƯỜI CHẾT ĐỂ LẠI, AI LÀ NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ TRẢ THAY?

Chắc hẳn không khó để bắt gặp trường hợp một người đang có nghĩa vụ trả nợ thì qua đời. Và câu hỏi đặt ra rằng trường hợp này, ai sẽ là người trả nợ thay, người thân có bắt buộc phải thanh toán hết số nợ đó hay không? Thương Gia Luật xin giải đáp thắc mắc của bạn thông qua bài viết “Nợ của người chết để lại, ai là người trả nợ thay?”

Nợ của người chết để lại, ai là người trả nợ thay?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 615 Bộ luật dân sự 2015: Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

 Có nghĩa là, một người có nghĩa vụ thực hiện trả nợ thay cho người chết khi và chỉ khi người này được nhận di sản thừa kế từ người chết để lại.

– Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

– Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Khi phát sinh nghĩa vụ tài sản do người chết để lại thì người thừa kế chỉ phải thực hiện thanh toán trong phạm vi di sản được thừa kế. Các nghĩa vụ tài sản và thứ tự ưu tiên thanh toán được quy định tại Điều 658 Bộ luật Dân sự 2015 về “Thứ tự ưu tiên thanh toán”

“1. Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng.

2. Tiền cấp dưỡng còn thiếu.

3. Chi phí cho việc bảo quản di sản.

4. Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ.

5. Tiền công lao động.

6. Tiền bồi thường thiệt hại.

7. Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước.

8. Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân.

9. Tiền phạt.

10. Các chi phí khác.”

Thời điểm thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại là khi nào?

Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết (quy định tại Điều 611 Bộ luật dân sự 2015 về “Thời điểm, địa điểm mở thừa kế”)

Những người thừa kế phát sinh nghĩa vụ tài sản do người chết để lại phát sinh nghĩa vụ kể từ thời điểm mở thừa kế. (quy định tại Điều 614 Bộ luật dân sự 2015 về “Thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế”)

Như vậy, những người thừa kế phát sinh các quyền, nghĩa vụ tài sản do người chết để lại kể từ thời điểm người có tài sản chết.

Trường hợp bên vay chết khi đang bị tranh chấp đòi tài sản tại Tòa thì như thế nào?

Việc có hay không người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng phụ thuộc vào đương sự có để lại di sản thừa kế hay không.Trường hợp đương sự là cá nhân đang tham gia tố tụng chết mà quyền, nghĩa vụ về tài sản của họ được thừa kế thì người thừa kế tham gia tố tụng (quy định tại Điều 74 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015)

Trường hợp đương sự là cá nhân đang tham gia tố tụng chết, không để lại di sản thừa kế thì Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án theo quy định tại Điều 217 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

Ngoại lệ, đương sự là người khởi kiện trong vụ án dân sự chết và không có người thừa kế quyền và nghĩa vụ tố tụng: Trường hợp này vụ án dân sự sẽ vẫn tiếp tục được xét xử, tài sản thắng kiện của đương sự đã chết thuộc về Nhà nước. (Theo điều 622 bộ luật dân sự năm 2015 thì : “Trường hợp không có người thừa kế theo di chúc, theo pháp luật hoặc có nhưng không được quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản thì tài sản còn lại sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài sản mà không có người nhận thừa kế thuộc về Nhà nước”)

Như vậy, việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại đã được chúng tôi chia sẻ chi tiết. Tuy nhiên, khi đương sự chết khi đang tham gia tố tụng sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề.