TRÌNH TỰ KHIẾU NẠI ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH

TRÌNH TỰ KHIẾU NẠI ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH

Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái luật và xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình nhưng chắc hẳn nhiều người không biết phải bắt đầu từ đâu, khiếu nại hay khởi kiện đến ai. Thương – Gia Luật đồng hành và chia sẻ cho bạn trình tự khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính chuẩn xác và mới nhất.

Đơn khiếu nại lần đầu có thể gửi đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính

Thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính

Trước hết, bạn đọc cần xem xét đến việc còn thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính không? Vì khi thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng thì khiếu nại đó sẽ không được thụ lý giải quyết (Điều 11 Luật khiếu nại 2011)

Hiện nay, pháp luật quy định thời hiệu khiếu nại là 90 ngày (thời hiệu khiếu nại tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày thứ 7, chủ nhật), kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính. (Điều 9 Luật khiếu nại 2011)

Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Quy trình khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính

Theo quy định tại Điều 7 Luật khiếu nại 2011, quy trình khiếu nại được quy định như sau:

Khiếu nại lần đầu

Người khiếu nại có thể lựa chọn khiếu nại lần đầu đến:

– Người đã ra quyết định hành chính;

– Cơ quan có người có hành vi hành chính;

– Khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai.

Khiếu nại lần hai

Người khiếu nại có thể lựa chọn khiếu nại lần hai đến:

– Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu;

– Khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Trường hợp đặc biệt

– Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ (gọi chung là Bộ trưởng) thì khiếu nại đến Bộ trưởng hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án. Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án (khoản 2 Điều 7 Luật Khiếu nại 2011)

– Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. Người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần hai của Bộ trưởng hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. (Khoản 3 Điều 7 Luật Khiếu nại 2011)

Như vậy, toàn bộ quy trình khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính đã được chúng tôi chia sẻ thông qua bài viết trên.