TƯ VẤN PHÁP LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

TƯ VẤN PHÁP LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

Thương – Gia Luật với đội ngũ Luật sư và cố vấn pháp lý cao cấp có kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam sẽ cung cấp những phân tích chuyên môn và xác nhận thực tế cho khách hàng nhằm giúp khách hàng lựa chọn được giải pháp hợp lý và toàn diện. Dịch vụ tư vấn pháp luật kinh doanh bảo hiểm của chúng tôi gồm có:

  1. Tư vấn pháp lý và thực tiễn liên quan tới hoạt động bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm tàu biển, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp và các loại bảo hiểm khác;
  2. Tư vấn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ;
  3. Tư vấn hợp đồng bảo hiểm tài sản;
  4. Tư vấn hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự;
  5. Đại diện và cùng khách hàng tham gia đàm phán, soạn thảo, ký kết các hợp đồng bảo hiểm;
  6. Tư vấn về đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm;
  7. Tư vấn các điều kiện và những vấn đề pháp lý để thành lập công ty bảo hiểm, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty bảo hiểm tại Việt Nam;
  8. Đại diện cho khách hàng tham gia quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm và các vụ việc khác liên quan đến bảo hiểm.