TƯ VẤN CHỨNG KHOÁN

TƯ VẤN CHỨNG KHOÁN

Thương – Gia Luật thực hiện tư vấn phát hành chứng khoán giúp doanh nghiệp lựa chọn giải pháp huy động vốn phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình, đảm bảo các mục tiêu về cơ cấu vốn, cơ cấu cổ đông tối ưu, đồng thời hỗ trợ tối đa khách hàng thực hiện các giải pháp hiệu quả nhất nhằm đạt kết quả tối ưu nhất về tài chính, thương hiệu, quan hệ đối tác.

Thực hiện tư vấn phát hành chứng khoán với các hình thức phát hành bao gồm:

  • Phát hành riêng lẻ.
  • Phát hành chứng khoán ra công chúng.
  • Phát hành lần đầu ra công chúng (IPO).