TƯ VẤN ĐẦU TƯ

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

 

Trong bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế thế giới hiện nay thì việc các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam hay việc đầu tư nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam là một điều tất yếu. Hiểu được nhu cầu cấp thiết này, Thương – Gia Luật cam kết đem đến cho khách hàng sự an tâm khi cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến quá trình đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

  1. Tư vấn về chính sách và các vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực và dự án đầu tư của Nhà đầu tư tại Việt Nam; 
  2. Tư vấn về hình thức đầu tư, các thủ tục pháp lý và trình tự triển khai dự án đầu tư của Nhà đầu tư tại Việt Nam; 
  3. Tư vấn và hỗ trợ trong quá trình xin Giấy phép đầu tư và các giấy phép/phê chuẩn cần thiết trong quá trình triển khai dự án đầu tư của Nhà đầu tư tại Việt Nam; 
  4. Tư vấn về cấu trúc và các vấn đề pháp lý trong quá trình đầu tư và hợp tác đầu tư với đối tác trong nước, bao gồm: thuế, lao động, đất đai, giải quyết tranh chấp. 
  5. Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của Nhà đầu tư tại Việt Nam.